POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol - pomocné rostlinné přípravky
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA PRODEJ VÝROBCE

KTERÉ PLODINY A KDY JE VHODNÉ OŠETŘIT PŘÍPRAVKY TS ?

Přípravky TS jsou dlouhodobě (od roku 2003) testovány na nejrůznějších zemědělských plodinách. Odborníci provádějí srovnávací testy na zkušebních stanicích, kde jsou sledovány prokazatelně příznivé účinky. Sleduje se rozvoj kořenového systému, nárůst zelené hmoty, výnos plodin, odolnost proti klimatickým změnám a škůdcům. Výsledky těchto pokusů provedené v letech 2015 až 2018 na různých plodinách jsou shrnuty v tomto přehledu.

Ekonomicky je užití přípravků TS výhodné zejména u větších ploch zemědělských monokultur (obilí, řepka, slunečnice, kukuřice, luštěniny, aj.). Tedy tam, kde je zvýšené riziko nepříznivého vývoje sezóny (sucho) a zvýšeného výskytu chorob a škůdců. Naše přípravky rovněž pomáhají zlepšit klíčivost a vývoj v počáteční fázi růstu, kdy jsou rostliny nejcitlivější na působení vnějších vlivů.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ TS U KONKRÉTNÍCH PLODIN:

Plná čára - doporučená aplikace.

Tečkovaná čára - doplňková nebo univerzální aplikace.

DOPORUČENÉ APLIKACE U KONKRÉTNÍCH PLODIN:

JEČMEN JARNÍ PŠENICE OZIMÁ CUKROVKA KUKUŘICE SLUNEČNICE ŘEPKA HRÁCH SOJA MÁK

JEČMEN JARNÍ:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu ječmene jarního

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na JEČMEN JARNÍ:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva0,5 l/tdetail
TS EVAAdaptace a rozvoj kořenového systému12 - 31 **0,4 - 0,6 l / hadetail
TS IMPULSPodpora růstu, vyrovnání porostu29 - 31 **0,25 - 0,6 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady ploduOd 51 **0,4 - 0,6 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

PŠENICE OZIMÁ:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu pšenice ozimé

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na PŠENICI OZIMOU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva0,5 l/tdetail
TS EVAAdaptace a rozvoj kořenového systému12 - 31 **0,4 - 0,6 l / hadetail
TS IMPULSPodpora růstu, vyrovnání porostu12 - 31 **0,3 - 0,6 l / hadetail
TS SENTINELDodání stavebních a protistresových látekOd 37 **0,25l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

CUKROVKA:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu cukrovky

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na CUKROVKU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva4 l/tdetail
TS IMPULSPodpora zakořenění a růstu14**0,5 l/hadetail
TS SENTINELDodání stavebních a protistresových látekPo celou dobu vegetace *0,25 l / hadetail
TS SILVA
se stříbrem
Odolnost vůči stresu a chorobámPo celou dobu vegetace *0,2 - 0,3 l / hadetail
TS SILVA
se stříbrem
Podpora zdravotního stavuPři výskytu bakterióz v porostu0,6 l / hadetail
TS LICITNárůst zelené hmoty, adaptace na prostředí16 - 37 **0,4 - 0,6 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady ploduOd 37 **0,5 - 0,6 l / hadetail

* Možnost opakované aplikace - maximálně 3x s odstupem 14 dnů.

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

KUKUŘICE:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu kukuřice

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na KUKUŘICI:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva1 l/tdetail
TS SAMSONIntenzivní růstBBCH 22 - 26 **0,5 l / hadetail
TS LICITNárůst zelené hmoty, adaptace na prostředí16 - 37 **0,4 - 0,6 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady ploduOd 37 **0,5 - 0,6 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

SLUNEČNICE:

aplikace přípravků TS (Trisol farm) na vývojové fáze růstu slunečnice

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na SLUNEČNICI:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva2 l/tdetail
TS LICITNárůst zelené hmoty, adaptace na prostředíOd začátku vegetace0,4 - 0,6 l / hadetail
TS SAMSONIntenzivní růstBBCH 22 - 26 **0,5 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady ploduPřed nasazením květu0,5 l / hadetail

ŘEPKA:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu řepky

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na ŘEPKU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva5 l/tdetail
TS IMPULSPodpora růstu, vyrovnání porostuOd začátku vegetace0,4 - 0,6 l / hadetail
TS EVAAdaptace a rozvoj kořenového systémuPřed nasazením květu0,5 - 0,6 l / hadetail
TS SENTINELDodání stavebních a protistresových látekPřed nasazením květu0,25l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady ploduPřed nasazením květu0,5 - 0,6 l / hadetail
TS SILVA
se stříbrem
Ozdravný účinekPlný květ0,25 l / hadetail

HRÁCH:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu hrachu

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na HRÁCH:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva1 l/tdetail
TS SAMSONStimulace růstu v období hlavní vegetace1,2 - 2,1 **0,4 - 0,6 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady plodu3,2 - 4,1 **0,5 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

SOJA:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu soji

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na SOJU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva1 l/tdetail
TS SAMSONZvednutí nejnižšího patra lusků13 - 60 **0,6 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady plodu60 **0,5 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

MÁK:

aplikace přípravků TS (trisol farm) na vývojové fáze růstu máku

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na MÁK:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstu.Při moření osiva10 l/tdetail
+ TS SILVA7 l/tdetail
TS IMPULSTvorba kořenů, zesílení porostuOd 17 **0,3 - 0,6 l / hadetail
TS SILVA
se stříbrem
Odolnost vůči stresu a chorobám51 - 71 **0,25 l / hadetail
TS SENTINELProtistresový účinek51 - 71 **0,25 l / hadetail
TS KVĚTAStimulace kvetení a násady plodu57 **0,5 - 0,6 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.NOVÉ ZJEDNODUŠENÉ METODIKY:

V letech 2014 až 2018 jsme se zaměřili na zjednodušení metodik při používání přípravků TS v základních plodinách. V roce 2014 jsme pro Vás připravili 9 přípravků, které se svými účinky v některých případech překrývaly, v některých případech doplňovaly. Proto jsme spolu s UP v Olomouci a dalšími pracovišti usilovně pracovali na zjednodušení metodik. Výsledkem je vylepšení dvou ověřených přípravků (TS OSIVO a TS IMPULS) a jednoho nového univerzálního přípravku TS VIN (novinka pro rok 2019).

DOPORUČENÉ (ZJEDNODUŠENÉ) APLIKACE U JEDNOTLIVÝCH PLODIN:

OBILNINY CUKROVKA ŘEPKA MÁK

PŠENICE OZIMÁ, JEČMEN JARNÍ:

Zjednodušená aplikace přípravků TS na vývojové fáze obilnin

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na JEČMEN JARNÍ a PŠENICI OZIMOU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva0,5 l/tdetail
TS IMPULSTvorba kořenů, vyrovnání porostu12 - 31 **0,25 - 0,6 l / hadetail
TS VINPodpora kvetení a příjmu živin, protistres37 - 91 **0,1 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

CUKROVKA:

Zjednodušená aplikace přípravků TS na cukrovku

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na CUKROVKU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva4 l/tdetail
TS IMPULSTvorba kořenů, podpora růstu12 - 17**0,25 - 0,6 l/hadetail
TS VINDodání protistresových látek, nárůst výnosu16 - 37**0,1 l / hadetail

* Možnost opakované aplikace - maximálně 3x s odstupem 14 dnů.

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

ŘEPKA OZIMÁ:

Zjednodušená aplikace přípravků TS na řepku

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na ŘEPKU:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstuPři moření osiva5 l/tdetail
TS IMPULSPodpora růstu, vyrovnání porostuOd začátku vegetace0,4 - 0,6 l / hadetail
TS VINStimulace kvetení a tvorba výnosu, protistresButonizace až plný květ0,1 l / hadetail

MÁK:

Zjednodušená aplikace přípravků TS na vývojové fáze obilnin

Přípravky TS vhodné pro aplikaci na MÁK:

PŘÍPRAVEK:ÚČINEK APLIKACE:TERMÍN APLIKACE:DÁVKOVÁNÍ:INFO:
TS OSIVOZlepšení klíčení a podpora počátečního růstu.Při moření osiva10 l/tdetail
TS IMPULSTvorba kořenů, vyrovnání porostu, protistressOd 17 - 52 **0,3 - 0,6 l / hadetail
TS VINStimulace kvetení a tvorby semen, protistres53 - 71 **0,1 l / hadetail

** Čísla u kreseb a v tabulce udávají vývojové fáze dle BBCH.

PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA PRODEJ VÝROBCE