POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Možnosti využití přípravků TS pro jarní regeneraci porostů

Právě v tomto období rostliny procházejí regenerací po zimním období, kdy se rozhodně vyplatí použití rostlinných stimulátorů. Přípravky s označením TS jsou výsledkem dlouholetého výzkumu, vývoje a výroby firmy Beidea s.r.o., Bolatice (Opava). Zde má sídlo také firma TRISOL farm s.r.o., která zabezpečuje prodej a distribuci těchto přípravků. Jednou z výhod našich přípravků je jejich směsné složení, kdy jednou aplikací docílíme současně více účinků. Jedná se především o příznivý vliv na růst a vývoj rostlin, výnos a také kvalitu výsledného produktu a v neposlední řadě silný protistresový účinek. Tyto vlastnosti se vždy výrazněji projeví v horších agrotechnických podmínkách a při nepříznivém průběhu počasí v období vegetace.

Řepka ozimá

Při nástupu jara musí rostliny řepky zregenerovat především listovou plochu, o kterou je průběh zimy připravil. Neméně důležitým aspektem je také silný kořenový systém s dostatkem kořenového vlášení. Pro tento účel je vhodné použít v časném období regenerace přípravek TS Impuls v dávce 0,5 – 0,6 l/ha. Pokud nestihneme ošetření porostu do prodlužovacího růstu, použijeme přípravek TS Eva v dávce 0,5 – 0,6 l/ha , který je ve srovnání s TS Impuls více huminový a téměř bezauxinový.

Pšenice ozimá

Ve fázi jarní regenerace lze použít přípravek TS Eva v dávce 0,4-0,5 l/ha pro podpoření růstu a vývoje rostlin, posílení kořenové soustavy a lepší odnožování. Protistresový efekt přípravků pomáhá rostlinám překonávat případné výkyvy počasí, především hrozí-li sucho. Podobně je tomu také u porostů ozimého ječmene.

Jarní ječmen

Ideální je výsev osiva již přimořeného stimulátorem, v našem případě TS Osivo v dávce 0,5 l/t osiva obilnin. Vzcházející rostliny mají větší vitalitu, porost je vyrovnaný a růst a vývoj kořenového systému již v úvodu dostatečně podpořený. Od tří listů dále lze pokračovat s přípravkem TS Eva podobně jako u ozimých obilnin.

TS Impuls v obilninách na jaře

V dávce 0,5 - 0,6 l/ha ve fázi BBCH 29-31 pomáhá u rostlin vyrovnávat produktivní odnože a rostlina se současně rychleji zbavuje neproduktivních odnoží. Mimoto ve srovnání s neošetřenými rostlinami jsou tyto silnější a kořenový systém je mohutnější, což je předpoklad pro správný příjem vody a živin a jejich následné využití rostlinami pro tvorbu výnosu a jeho kvality.

Mák setý

Také v této plodině již není výjimkou ošetření osiva stimulátorem TS Osivo v dávce 10 l/t osiva máku. Zajistíme si tak lepší vzcházení (také vzcházivost) a celkový počáteční start porostu a jeho vyrovnanost. Po ošetření postemergentními herbicidy, kterými jsou rostliny máku vždy stresovány, pomůžeme regeneraci porostu, jeho posílení a vyrovnání přípravkem TS Impuls v dávce 0,4-0,5 l/ha. U máku je také důležité myslet na zdravotní stav rostlin. Od počátku tvorby poupat můžeme aplikovat přípravek TS Silva se zvýšeným obsahem pseudochelátu stříbra (0,25 l/ha). Rozhodně nenahradí ošetření fungicidem, ale podpoří rostlinu v boji s případnými škodlivými činiteli, především chorobami. Naprosto totéž platí o použití TS Silva v řepce ozimé.

TS Vin

jedná se o novinku pro letošní rok. Tento pomocný rostlinný přípravek obsahuje huminové látky z leonarditu, aminokyseliny živočišného původu a stimulační látky s auxinovým účinkem. Dusík v přípravku je vázán v organické formě. Přípravek je doplněn o výtažek z mořských řas a plnou řadu mikroprvků. TS Vin urychluje růst rostlin a podporuje adaptaci rostlin na stresové podněty. V polních pokusech byl tento přípravek mezi nejlepšími při aplikacích kdykoliv během vegetace. Přestože jej lze úspěšně aplikovat ve všech fázích vývoje rostlin, nejefektivnější je použití v období hlavního růstu plodin, postřikem v dávce 100 ml/ha (0,1 l/ha).

Informace o aplikacích najdete na webu

Naše firma nabízí už od roku 2004 pěstitelům přípravky, které jsou použitelné do všech plodin v průběhu celého vegetačního období. Na našich stránkách www.trisol.farm najdete charakteristiky všech našich přípravků, metodiky jejich používání a v neposlední řadě výsledky pokusů, které pro nás zajišťují tuzemské i zahraniční univerzity, výzkumné ústavy a zkušební stanice. Věříme, že používání našich přípravků a individuální přístup k našim zákazníkům povede ke spokojenosti a prosperitě v pěstování zemědělských plodin.