POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Bez přípravků TS to jde také,
ale s nimi o poznání lépe.

Tak bychom mohli nazvat téma související s obnovenou nabídkou přípravků značky TRISOL FARM, která je opět na trhu. Je třeba konstatovat, že používání chemických přípravků na ochranu v rostlinné výrobě se už stala neodmyslitelnou součástí práce každého zemědělce, ovocnáře, vinaře. Velmi však záleží na tom, jaké přípravky si pro svůj porost vybereme. Nabídka je dnes široká a někdy je problém „vědět co“, zvolit si ten pravý. Proto jsme se rozhodli „prosondovat“ trh a v tomto čísle vám nabízíme rozhovor s majitelem firmy DURST VJV, Ing. Pavlem Bezděkem, který vyrábí přípravky označované TS.

Dříve, než přejdeme k vaší firmě, povězte nám něco o sobě a vzniku firmy.

Vystudoval jsem technickou kybernetiku na VÚT v Brně, pracoval jsem jako projektant a ekonom, od roku 2003 působím ve společnosti DURST VJV s.r.o. na Opavsku, která se zabývá vývojem a výrobou pomocných látek se stimulačními účinky určených pro rostlinnou výrobu. Naše přípravky si od začátku získaly dobré jméno na trhu, hlavně díky tomu, že jsme se orientovali na kvalitu. Důležité bylo sledování nových účinných látek, které by bylo možno zakomponovat do našich stávajících výrobků. Podstatné bylo zjistit, mají-li synergické účinky a jejich rychlé zavedení do praxe.

Bylo náročné najít zdroje, ze kterých byste čerpali informace a poznatky?

V bývalé Československé republice byl velice dobrý základní výzkum na ČSAV a také na univerzitách, kde byly vyvíjeny a zkoumány nové pro nás zajímavé účinné látky, jen bylo zapotřebí umět si z nich vybrat ty, které jsou perspektivní pro využití v zemědělské praxi.

Do roku 2012 jste svoje přípravky prodávali pod značkou TRISOL. Co se stalo potom?

Hlavně ze zdravotních důvodů jsem obchodní strukturu předal partnerům a soustředil jsem se především na výrobu, vývoj a výzkum. Spolupráce se zvoleným partnerem však musela být předčasně ukončena pro neplnění závazků vůči naší firmě. Proto jsme se opět vrátili k obchodování. Vyvinuli a zaregistrovali jsme novou řadu přípravků TS, která se sestává ze 7 základních přípravků pro zemědělskou praxi a několika dalších, určených také pro speciální užití a pro malospotřebitele.

Polní den v Červeném Újezdě - Ing. Pavel Bezděk (vlevo) s prof. Janem Vašákem.

Polní den v Červeném Újezdě - Ing. Pavel Bezděk (vlevo) s prof. Janem Vašákem.

O jaké přípravky jde?

Základním přípravkem je TS Impuls, používaný v letech 2009-2012, jehož složení a účinky vycházely z přípravku TRISOL Aktivátor, používaného v letech 2003-2009. Tento přípravek je používán především pro tvorbu kořenového systému a regeneraci rostlin. Na něj navazují další přípravky: TS Samson, určený pro období hlavního růstu; TS Květa pro podporu květu a násady plodů; TS Eva, přípravek pro celé vegetační období; TS Sentinel pro protistresovou ochranu, TS Osivo jako přípravek k přimoření osiv; TS Silva, speciální přípravek se zvýšeným obsahem aktivního stříbra pro zlepšení obranyschopnosti rostlin. Jediným přípravkem v pevné formě je TS HG Plant obsahující hydrogel, který je určen např. pro zakořeňování dřevin, vinic a chmelnic a zakládání trávníků.

Čím se vaše přípravky odlišují od přípravků jiných firem?

Speciální technologií a speciálními látkami, které máme licencované od našich předních vědeckých institucí. Dá se říct, že především těmito látkami a také tím, že jsou vícesložkové. Používáme huminové kyseliny, výtažky z mořských řas, aminokyseliny, fytohormony (auxinové i cytokininové) a protistresové látky. Nehodnotíme a nesrovnáváme se s výrobky jiných firem, ale snažíme se o co nejlepší účinky našich výrobků a hledáme kombinace látek se synergickými účinky. Za tímto účelem zakládáme polní poloprovozní i maloparcelkové pokusy.

Pokusy v řepce ozimé - Výzkumný ústav olejnin v Opavě.

Pokusy v řepce ozimé - Výzkumný ústav olejnin v Opavě.

Kde všude a na jakých plodinách pokusy provádíte?

Pokusy na všech základních plodinách se provádějí na univerzitách, zemědělských zkušebních ústavech, na státních výzkumných institucích i privátních ústavech na území Moravy a Čech. Část z nich je založena také v Polsku na pozemcích univerzity ve Wroclavi. Chystáme se i na Slovensko. Věnujeme se nejen hlavním polním plodinám, ale i plodinám minoritním, jako např. len olejný.

Jsou vaše přípravky „všemohoucí“ všude?

Určitě neslouží jako náhrada za základní hnojení. Pomůžou však rostlině při překonávání biotických i abiotických stresů, které mohou v průběhu vegetace nastat. Uvědomujeme si, že jsme nadstavbou, která by vůbec nemusela být použita, ale pokud je použita, může významně zvýšit efektivitu pěstování dosažením vyššího a kvalitnějšího výnosu. Každá koruna, vložená do stimulačních přípravků, se nekolikanásobně vrátí. Plodiny lépe snášejí horší klimatické podmínky. Např. jestliže dlouho nezaprší, rostliny sice trpí suchem, ale s našimi přípravky mají větší šanci dočkat se deště.

Pokusy v máku setém v Červeném Újezdě, stanice České zemědělské univerzity v Praze.

Pokusy v máku setém v Červeném Újezdě, stanice České zemědělské univerzity v Praze.

Jak to vypadá s vývojem v současnosti?

Velice úzce spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde disponují vlastními, nově vyvinutými látkami, které jsou podobné účinkem fytohormonům a my jsme se rozhodli, použít je jako komponenty do našich přípravků. Již třetí rok máme založeny pokusy, v kterých se srovnávají naše původní přípravky s těmi, které obsahují nové složky. Provádějí se na řepce, pšenici, ječmeni jarním a kukuřici.

To je úplná alchymie.

To ano, před 10 lety jsme pracovali s jednou jedinou huminovou látkou, dnes se čtyřmi, každou s jinými vlastnostmi. Dají se kombinovat, stejně jako jiné látky. Máme širší škálu látek než na začátku a přípravky mají stále lepší účinky. Toto je soustavná práce založená na nových poznatcích. Naší snahou je, aby v žádném roce nebyly naše přípravky v účinku kontraproduktivní. Naše přípravky se snažíme postavit tak, aby při jakémkoli průběhu počasí odvedly dobrou práci. Toho dosahujeme kombinací několika účinných látek, které se vzájemně v účinku podporují.

A ještě krátce o plánech do budoucnosti

Inu, když už jsme se vrhli pod naší pozměněnou značkou TRISOL FARM opět do obchodování, rádi bychom s novelizovanou řadou uspěli co nejlépe. Jsem šťasten, že se mi podařilo dát opět dohromady většinu původního týmu. Uvědomuji si totiž lépe než kdy dříve, že pevné mezilidské vztahy založeny na vzájemné důvěře jsou základem dobré práce, která přináší očekávané výsledky.

Za rozhovor děkuje: Veronika Toroková
Foto: Mirka Hájková