POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Přípravky pro stimulaci jarního ječmene od české společnosti TRISOL farm s.r.o.

Ing. Miroslava Hájková - TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o.

V průběhu letošního roku byly již tradičně založeny a vyhodnoceny maloparcelkové polní pokusy s přípravky řady TS, které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a TRISOL farm s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy. Jedná se o přípravek s názvem TS Osivo, který se přidává při moření osiva v dávce 0,5 l/t, což je stimulátor podporující  lepší klíčení a vcházení semen, porost je vyrovnanější, s mohutnější kořenovou soustavou s vyšším obsahem sušiny. Další testované přípravky z řady TS jsou určeny pro foliární aplikaci v průběhu vegetace. Výsledky uvedených pokusů byly získány z pokusných stanovišť: DITANA Velká Bystřice, Zkušební stanice Rýmařov a UP Olomouc.

Metodika pokusu

Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních. Na všech pokusných stanovištích byly prováděny odběry rostlin, parcely byly také výnosově vyhodnoceny. Byla zvolena česká odrůda FRANCIN od společnosti Selgen a.s.

Velká Bystřice
Datum setí: 23. 3. 2016Úplné vzejití: 5. 4. 2016Sklizeň: 14. 8. 2016
Datum setí: 27. 3. 2017Úplné vzejití: 10. 4. 2017Sklizeň: 8. 8. 2017
Datum setí: 4. 4. 2018Úplné vzejití: 16. 4. 2018Sklizeň: 30. 7. 2018
Rýmařov
Datum setí: 18. 4. 2018Úplné vzejití: 25. 4. 2018Sklizeň: 23. 8. 2018
Olomouc
Datum setí: 1. 4. 2018Úplné vzejití: 16. 4. 2018Sklizeň: 27. 7. 2018

Výsledky:

Velká Bystřice - varianty

VariantaDávkaAplikace - termín
1kontrola
2TS Osivo0,5 l/tmoření
3TS Eva0,5 l/ha3 listy
4TS Impuls0,5 l/haBBCH 29-31
5TS Květa0,75 l/hapraporec
6TS Sentinel0,25 l/hapraporec

Velká Bystřice - výnosové vyhodnocení v letech 2016 - 18

VariantaVýnos 2016
v t/ha - v %naK
Výnos 2017
v t/ha - v %naK
Výnos 2018
v t/ha - v %naK
Průměr 2016-18
110,34 - 100,008,34 - 100,007,444 - 100,00
210,60 - 102,538,65 - 103,727,732 - 103,86103,37
310,77 - 104,128,75 - 104,927,495 - 100,68103,24
411,03 - 106,728,57 - 102,767,981 - 107,21105,56
510,74 - 103,888,41 - 100,847,755 - 104,18103,00
611,27 - 108,968,57 - 102,767,715 - 103,64105,12

Velká Bystřice - ostatní hodnocení v roce 2018

ObjemovkaN látky v sušiněPočet klasů na metr čtverečníPočet rostlin na metr čtverečníPodíl nad sítem 2,5 mm
1678,25 g/l11,25 %741,5327,598 %
2100,50 %97,58 %102,19 %104,12 %100,61 %
3100,81 %96,87 %101,89 %100,10 %
4100,88 %98,02 %102,66 %100,38 %
5101,03 %100,00 %100,78 %100,36 %
6101,07 %96,84 %101,35 %100,61 %

Rýmařov – odběry a výnosové vyhodnocení 2018

koř.k. %délka koř. %hm.koř. %čerst.hm. koř. % sušinahm. nad. % čerst.hm.nad. % sušina
kontrola100100100100100100
TS Osivo169,65134,51152,74157,14160,83158,87
VariantaDávkaAplikaceZrn v klasu %Výnos v t/haVýnos v %
kontrola100,003,445100,00
TS Osivo0,5 l/tMořeno118,454,4125128,08
TS Eva0,5 l/haOd 3. listu117,234,2325122,85
TS Licit0,5 l/haPraporec122,334,325125,54

ÚP Olomouc 2018

VariantaAplikaceVýnos v t/haVýnos v %
kontrola8,53100,00
TS Eva - 0,5 l/haBBCH 138,97105,16
TS Licit - 0,5 l/haBBCH 39-408,79103,01

Hodnocení a závěr:

Z dlouholetých pokusů se stimulátory všichni víme, že efekt jejich použití se velice různí v závislosti na průběhu počasí v jednotlivých letech. Hlavním přínosem použití stimulátoru je zajištění solidního výnosu především v horších meteorologických podmínkách. Rostliny se po jejich aplikaci lépe vyrovnávají s nepřízní počasí jako je třeba sucho, chlad apod. Nikdy předem nevíme, jaký průběh počasí nás v daném roce čeká. Pokud jsou přírodní podmínky (půdní a klimatické) pro růst a vývoj rostlin optimální nebo velmi příznivé, efekt stimulátorů nemusí být příliš výrazný. Ale nejsou-li tyto podmínky už tak optimální, pak se ukáže, co stimulátor umí a nárůst výnosů je výraznější. Toto potvrzují výsledky získané z pokusných stanic, které mají výrazně odlišné klimatické podmínky (Olomouc a Rýmařov).

U jarního ječmene při ceně komodity 400,- Kč/q nám nárůst výnosu již o jeden „metrák“ z hektaru zaplatí jednu foliární aplikaci našeho přípravku. Přitom pokusy většinou dokazují, že efekt použití stimulátoru je mnohem větší a tudíž je daleko jistější návratnost této investice.

Zdroj:

Ditana a.s. – ing. A. Bezdíčková, ZS Rýmařov – p. J. Konvalinková, UP Olomouc – ing. R. Koprna, Ph.D., ostatní k dispozici u autora. Práce vznikla mimo jiné za podpory Inovačních voucherů Moravskoslezského a Olomouckého kraje s názvem „Ověření stimulace růstu a výnosu plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu“.

Kontakt pro dotazy a připomínky:

Ing. Miroslava Hájková, TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o., tel.: 777 901 226, e-mail.: miruska.hajkova@seznam.cz