POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Katalogový list přípravků TS a metodiky jejich použití
pro sezónu 2018.

Firma Trisol farm s.r.o. pokračuje ve své publikační činnosti týkající se stimulačních a protistresových přípravků TS. Cílem je poskytnout zemědělcům souhrné a srozumitelné informace, které jim mohou pomoci zefektivnit jejich produkci, zvýšit výnosy a docílit tím lepších ekonomických výsledků.

Při rozšiřování výrobkové řady se nyní intenzivně zabýváme především ochranou půdy a porostů proti suchu. Vyvíjíme nový přípravek odvozený od v praxi vyzkoušeného TS HG Plant, aby umožňoval snadnější aplikaci. Dalším vývojem projdou též přípravky určené k aplikaci na osivo u plodin jako mák, soja, kukuřice, atd. Nové i zavedené přípravky jsou nabízeny prostřednictvím katalogového listu. V tom letošním je jich celkem 14.

KATALOGOVÝ LIST PŘÍPRAVKŮ TS PRO ROK 2018

V novém katalogovém listu pro sezónu 2018 firma Trisol farm s.r.o. představuje kompletní aktuální nabídku přípravků TS řady profi a hobby, které jsou neustále zdokonalovány tak, aby Vám, jako konečným uživatelům, přinášely co největší užitek, ochránily Vaši úrodu před vlivy stále extrémnějšího počasí a v konečném efektu Vám přinesly očekávaný ekonomický benefit plynoucí ze zvýšeného výnosu plodin. V praxi ověřená účinnost nových přípravků TS je výsledkem vývoje, na kterém spolupracujeme s výzkumnými ústavy, zkušebními stanicemi a univerzitními pracovišti za podpory Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Nový katalogový list přípravků TS obsahuje nejdůležitější informace o účelu použití, chemických a fyzikálních vlastnostech, doporučeném dávkování a účincích. Seznámíte se s celkem deseti přípravky pro profesionální nasazení v zemědělské produkci a se čtyřmi přípravky, které jsou jako novinka určeny pro potřeby drobných pěstitelů a zahrádkářů. Dokument si můžete nyní stáknout ve formátu PDF též zde.

METODIKY APLIKACE PŘÍPRAVKŮ TS

V tomto materiálu je názorně popsán způsob aplikace přípravků TS, které se používají pro zlepšení kvality a zvýšení výnosu těchto zemědělských plodin: řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, kukuřice, slunečnice, cukrové řepy, máku setého a soji. V tabulkách je mimo jiné uvedeno dávkování, termín aplikace, účinky aplikace a samozřejmě správné použití konkrétního přípravku pro určitou plodinu.

Využití přípravků TS nabývá stále většího významu, protože tyto zvyšují odolnost zemědělských plodin vůči častým nepříznivým jevům, jako jsou choroby rostlin, extrémní výkyvy klimatu, sucho nebo vyčerpanost půdy. Účinky přípravků TS jsou potvrzeny výzkumem i praxí a můžete si je vyzkoušet na zkušebním vzorku, který lze objednat u našich obchodních zástupců nebo prostřednictvím formuláře.

Ke správnému účinku přípravků TS je ale nutné dodržovat postupy, které jsou pro každou plodinu a její vývojovou fázi jiné. Pro základní orientaci slouží metodický list, který si můžete ve formátu PDF stáhnout zde, nicméně i přesto doporučujeme zejména při prvních aplikacích být k kontaktu s odbornými poradci, kteří vám ke správné aplikiaci poskytnou pomoc a informace.