POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Proč mořit osivo ozimin přípravkem TS OSIVO ?

Pojistěte si svou úrodu před nepřízní počasí a chorobami.

Přípravek TS OSIVO je určen především pro aplikaci na osivo formou společné aplikace s mořidlem nebo samostatné aplikace. Přítomnost aminokyselin, huminových látek, směsí syntetických auxinů, NPK, S, Mg, mikroprvků a ostatních složek poskytuje klíčícím rostlinám energii potřebnou pro počáteční růst a dodává jim základní stavební látky. Tím jsou rostliny odolnější vůči stresovým faktorům. Konečným výsledkem je pak vitální a dobře zapojený porost vytvářející podmínky pro dobrý výnos a tím vyšší ekonomický výsledek produkce.

Důležitým orgánem každé rostliny je kořen. Přávě ten rozhoduje o kvalitě budoucí úrody. Rostlina je složitý organismus, v němž v každém okamžiku probíhají složité procesy. Můžeme zde použít přirovnání k továrně plné výrobních procesů koordinovaných ředitelstvím. To v našem případě představuje právě kořen, který je „mozkem“ rostliny a orgánem zabezpečujícím:

- dodávku živin a vody,

- akumulaci zásobních látek,

- řízení růstu a celkového vývoje rostliny.

Dobrý kořen je předpokladem bohaté úrody!

Neustálý koloběh živin, vody, asimilátů dodávaných kořenem a jeho „komunikace“ s nadzemní částí je zajišťuje vyvážený a dynamický vývoj rostlin (vytváření odnoží, větvení, atd.). Mohutnost kořenové soustavy (hloubka i šířka) rozhoduje o kvalitě čerpání živin z půdního prostoru. Více živin znamená akumulaci většího množství zásobních látek v kořenu. A to má například zásadní vliv na přezimování ozimin. Dobrý vývoj kořene v počáteční fázi růstu podporuje aplikace přípravku TS Osivo (viz následující srovnávací test).

Porovnání ošetřeného a neošetřeného osiva

Aplikací vícesložkového přípravku TS OSIVO se rostliny lépe vypořádají s nepříznivými vlivy počasí, které jsou nepředvídatelné. Mají větší šanci připravit se na zimu tak, aby ji úspěšně přežily. Zajištěním rychlejšího nárůstu biomasy (kořene s nadzemní částí) odpovídá tomu, jako by se prodloužilo vegetační období. To má význam hlavně při pozdějších termínech setí, protože dochází k vyrovnání časového znevýhodnění.

Výhody použití přípravku TS OSIVO:

Přípravek TS Osivo - trisol farm

1. Mísitelnost - přípravek TS OSIVO je mísitelný se všemi registrovanými mořidly.

2. Společná aplikace (TM) nepředstavuje žádné zvýšení nákladů.

3. Při použití přípravku s mořidlem nedochází k posunutí termínů aplikace.

4. Během praxe se tato metoda osvědčila kromě původních obilnin též u jiných zemědělských plodin (řepka, hlízovité plodiny, sazenice, atd.). Účinky se ukázaly na příznivých ekonomických výsledcích produkce.

5. Nízké náklady jsou dány cenou přípravku v přepočtu na 1 ha (do 100 Kč/ha). V případě řepky jsou náklady ještě nižší - v porovnání s celkovými náklady na založení úrody je cena aplikace zanedbatelná.

Na rozmary počasí se můžeme připravit.

Důležité je, že aplikací přípravku TS OSIVO získá pěstitel pojistku pro případ nepříznivého vývoje počasí na podzim, kdy se doslova rozhoduje o bytí a nebytí porostu. Již na podzim se vyvíjejí porosty s kořenovým systémem a rozvinutou nadzemní částí (odnože), které jsou dobře připraveny pro přezimování. To má samozřejmě velmi příznivý vliv na dobrý start a vývoj rostlin ve vegetačním období. Zemědělská praxe prokázala, že díky tomu se úroda zvýší o deset i více procent.

Porovnání ošetřeného a neošetřeného osiva

Závěr:

Na základě mnoha provedených pokusů i konkrétních výsledků v zemědělské praxi je nezpochybnitelné, že aplikací přípravku TS OSIVO mohou pěstitelé své výnosy zvýšit. Zajímavý je především ekonomický přínos, tzn. poměr cena přípravku : hodnota navýšení úrody. Nicméně zásadním důvodem použití zmiňovaného přípravku je zejnéma zvýšená odolnost rostlin vůči klimatickým extrémům, čímž se snižují rizika spojená s pěstitelskou produkcí.

Tabulka porovnání ošetřeného a neošetřeného osiva

Text s použitím podkladu ing. Miloslava Mikla