POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Účinky prípravkov firmy Trisol farm s.r.o. na poľnohospodárske plodiny

Effects of the products from Trisol farm Ltd. on the agricultural plants.

Miloslav MIKLA, Miroslava HÁJKOVÁ - Trisol farm s.r.o.

Súhrn: Používanie pomocných látok na báze biologicky aktívnych látok v zmesi s inými zlúčeninami je stále viac aktuálne. Nútia nás k tomu meniace sa klimatické podmienky a snaha zefektívniť náklady na pestovanie. Trisol farm takéto prípravky vyrába a distribuuje už cca 14 rokov./Predtým Trisol. do roku 2014 vyrábala aj projekty pre f.Forsol, resp. Galleko s.r.o. Sú určené do porastov všetkých pestovaných rastlín. Pozitívne ovplyvňujú ich rast, vývoj ,výšku úrody a jej kvality. V tomto príspevku chceme prezentovať niekoľko výsledkov z časti pokusov, ktoré naša firma každoročne robí v ČR, SR i v Poľskej republike. Pokusy sa vykonávajú na odborných pracoviskách. Výsledky sú exaktne vyhodnotené a pre nás sú námetom na zlepšovanie. Kľúčové slová – pšenica, jačmeň, kukurica, stimulácia, stres.

Summary: Utilization of the supportive materials based on the biologically active matters blended with other compounds is more and more trendy. It is enforced by climate conditions and efforts to improve effectiveness of the production costs. Trisol farm produces and distributes such compounds for fourteen years (formerly Trisol). This company also produced the mixtures for Forsol or Galleko Ltd. They are to be utilized into the vegetation of all agricultural plants. They positively influence their growth, development, harvested volumes and their quality. In this article we would like to present some of the results from the experiments completed by our company every year in Slovakia, Czech Republic and also in Poland. These experiments are being performed on the professional plant sites. All results are appropriately analysed and always subject to further improvements. Key words – wheat, barley, corn, stimulation, stress

Úvod

Trisol farm sa zaoberá výrobou a distribúciou prípravkov už 14 rokov. Sú to zmesné prípravky. Obsahujú fytohormóny, aminokyseliny, sacharidy, výťažok z morských rias, humusové látky (humínové a fulvínové kyseliny) makro a mikro elementy.

Na základe dlhoročných pokusov a používania prípravkov na tisíckach hektárov sústavne sledujeme účinky, výsledky a snažíme sa naše produkty zlepšovať. Prípravky sú určené do porastov všetkých plodín (poľné, lesné, špeciálne plodiny). Zlepšujú klíčenie, rast, vývoj, vitalitu, úrodu a kvalitu produkcie.

Je veľmi dôležité, že majú silný protistresový účinok. Môžu sa kombinovať navzájom aj s inými látkami (pesticídy, hnojivá). Správnou aplikáciou sa dá dosiahnuť synergický efekt - zosilnený účinok fungicídov, hnojív, atď.

Dokážu významne pomôcť obnoviť rastline poškodené pletivá (a rýchlejšie). V pokusoch, ktorých výsledky prezentujeme, boli použité naše prípravky. Všetky majú označenie TS (predtým Trisol). Podstata pokusov bola v aplikácii týchto látok na osivo, resp. na porasty.

TS osivo sa aplikuje formou TM s použitým moridlom. Tento spôsob je výhodný organizačne aj finančne. Obdobné prípravky boli aplikované na porast (foliárne) postrekovačom. Pri všetkých pokusoch sme sledovali osivo, výsledok, agrotechniku, zrážky, ochranu, výživu, zber.

Cieľ:

Zistiť účinok prípravkov v určitých podmienkach (pôdne, klimatické a pod.). Najdôležitejšie ukazovatele - úroda, kvalita, ekonomika. Pokusy sa uskutočnili v rôznych variantoch a 4 opakovaniach. Teda boli štandardne organizované a takisto vyhodnotené.

Cieľ:

VÚRV Piešťany - lokalita Borovce

VO kukuričná

V roku 2016 tu bola uskutočnené 2 pokusy: pšenica ozimná + kukurica siata

Kukurica ES Mosquito

Sejba 5. 5. 2016 - 4 varianty a v každom variante 4 opakovania

Zber 28. 10. 2016

VariantRast. fázaDávkaúroda t/ha% na K
1 K......9,9100
2 TS Osivomorenie osiva1 lit/t
TS Eva6. - 10. list0,5 lit/ha10,67107,7
3 TS Osivomorenie osiva1 lit/t
TS Licitvýška 100 cm0,5 lit/ha10,94110,5
4 TS Impuls4. - 6 list0,5 lit/ha
TS Květazač. tvorby šúľkov0,7 lit/ha10,48105,8

Diskusia:

Vlahové podmienky v tomto období a lokalite boli priaznivé a tak úroda aj na kontrole bola dobrá. Vzhľadom na fyziologický systém kukurice sa na ošetrovaných variantoch zaujímavo zvýšila úroda. Najvyšší prírastok bol (očakávane) na var. 3. TS osivo zabezpečí vitálny a zapojený porast, ktorý má mohutný koreňový systém. V neskorších fázach foliárna aplikácia TS Licit (obsahuje o.i. cytokinín) zabezpečí silný rast a vývoj celej rastliny, vyšší výkon fotosyntézy, úrodu.

Rýmařov

nadmorská výška 580 m

Jačmeň jarný, odroda Francin

Sejba 2. 4. 2017

Vzchádzanie: 13. 4 - 17. 4.

VariantRast. fázaDávkaHmot. koreňov v % na KPočet zŕn v klase v % na Kúroda t/ha% na K
1 K1001006,81100
2 TS Osivomorenie0,5 l/t1741537,53110
3 TS Eva3. list0,5 l/ha1731497,77114

Pšenica ozimná

odroda Turandot, výsevok 250 kg/ha

Sejba 29.9.2016, vzídený porast 22. 10. 2016

Zber 23. 8. 2017

VariantRast. fázadávkaúroda t/ha% na K
1 K1009,12100
2 TS Osivomorenie0,5 l/t10,88119
3 TS Miromorenie0,5 l/t10,8118
4 TS Osivo + Butmorenie0,5 l/t10,87119
5 Butmorenie0,5 l/t10,9119
6 TS Impuls6. list0,5 l/ha10,88119

Diskusia:

Ak rastliny majú dobré (prirodzené) podmienky pre rast a vývoj, poskytujú dobré úrody. V takom prípade sa už stimuláciou nedosahujú vysoké prírastky úrod.

Skúšobná stanica KUJAVY

Jačmeň jarný, odrod Francin

sejba 17. 3. 2017

výsevok 200 kg/ha

zber 31. 8. 2017

VariantRast. fázakorene v sušine v % na Kúroda t/ha% na K
1 K10011,16100
2 TS Osivomorenie12411,36102

Pšenica ozimná, odroda Turandot

sejba 18. 10. 2016

výsevok 5,5 MKS

zber 31. 8. 2017

VariantRast. fázadávkaúroda t/ha% na K
1 K8,85100
2 TS Osivomorenie0,5 l/t9,07102
3 TS Impuls6. list0,5 l/t9,01102
4 TS Evajar - regen.0,5 l/t8,88100,3
5 TS Sentinelvlaj. list0,25 l/ha8,89100,4

ZÁVER:

Prípravky na báze biologicky aktívnych látok majú (mali by mať) svoje miesto v technológii pestovania rastlín. Pôsobia pozitívne na vývoj rastliny počas celej vegetácie. Prudké zmeny počasia spôsobujú porastom stresy. Firma Trisol farm sa zaoberá výrobou prípravkov, ktoré sa používajú nielen vo veľkovýrobe, ale aj pre záhradkárov (TS Hobby rad).

Použitie prípravkov TS má 2 smery :

- morenie osív (hľúz)

- foliárna aplikácia

Morenie osív je zatiaľ najefektívnejší spôsob (organizačne, finančne) intenzifikácie RV. Pestovanie rastlín je proces, na ktorý pôsobí viac faktorov (pôda, počasie atď.), preto sa nedá paušálne odporúčať to isté každý rok. Ak je priebeh počasia optimálny, dosahujú sa vysoké úrody aj bez stimulácie a proti stresu.

Nikto však nedokáže vytvoriť dlhodobú predpoveď, preto tieto látky majú svoje opodstatnenie - ako poistka. Ak si uvedomíme, že tieto prípravky tvoria zlomok celkových nákladov, je to bez polemiky.

Treba si však uvedomiť, že existujú podmienky, ktoré treba rastlinám vytvoriť, aby bol predpoklad na úspech. Dobrý zdravotný stav porastu, adekvátna výživa, agrotechnika. Tieto prípravky neodstraňujú naše chyby, každú situáciu treba riešiť na poli. Preto tiež platí, že v opačnom prípade je stimulácia rastlín neúčinná a zbytočná.

ZÁVER:

Kontaktná adresa:

Ing. Miloslav Mikla, Trisol farm s.r.o.

tel.: 00421 905 459 152

mail: miklamiloslav@gmail.com