POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol - pomocné rostlinné přípravky
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA PRODEJ VÝROBCE

CENÍK 2022:

Ceník přípravků TS pro rok 2022 ke stažení zde.

AKČNÍ SLEVY 2022 - KALKULÁTOR:

V naší jarní akci na přípravky TS nabízíme tři typy slev podle množství objednaných přípravků. Kalkulátor vám pomůže rychle zjistit, na jakou slevu dosáhnete. U každého přípravku zadejte v celém čísle, kolik litrů přípravku byste chtěli objednat. Po kliknutí na tlačítko „spočítat slevu“ se ihned dozvíte, na jakou slevu byste dosáhli. Objednávku realizujte u našeho obchodního zástupce ve svém regionu.

TS IMPULS: TS OSIVO:
TS EVA: TS HG PLANT:
TS KVĚTA: TS SENTINEL:
TS SILVA: TS LICIT:
TS VIN:
Label Trisol farm

INFOSERVIS TRISOL FARM:

Zákazníkům, kteří již znají přípravky TS nebo těm, kdo by se s nimi chtěli teprve seznámit poskytujeme odborné poradenství týkající se vhodnosti použití, dávkování, účinků, cen přípravků, bezpečnosti použití a dalších otázek. Kontaktujte nás:

Naše informační telefonní linka je: 603 164 755

Informační mail: info@trisol.farm


STÁHNOUT KATALOG

PŘEHLEDNÝ KATALOG PŘÍPRAVKŮ TS PRO ROK 2022

PŘÍPRAVKY ŘADY PROFI pro zemědělské firmy

NÁZEV PŘÍPRAVKUHLAVNÍ POUŽITÍINFORMACE

EVA

Pro podporu vývoje rostlinyPodrobněji

HG PLANT

Pro zlepšení vodního režimu půdyPodrobněji

IMPULS

Pro solný kořen a regeneraci Podrobněji

KVĚTA

Pro kvetení a násadu plodů Podrobněji

LICIT

Pro vývoj zelené hmoty a zdravých listů Podrobněji

OSIVO

Pro rychlý start růstu a vitalitu rostlin Podrobněji

SENTINEL

Silná protistresová ochrana Podrobněji

SILVA

Univerzální ozdravné účinky Podrobněji

VIN

Podpora růstu, protistresové účinky Podrobněji

PŘÍPRAVEK ŘADY HOBBY pro drobné farmáře a zahrádkáře

NÁZEV PŘÍPRAVKUHLAVNÍ POUŽITÍINFORMACE

OPTIMAL

Minerální hnojivo s mikroprvky Podrobněji

VYZKOUŠEJTE PŘÍPRAVKY TS NA ZKUŠEBNÍM VZORKU:

Pokud nemáte s aplikací přípravků TS zkušenosti a rádi byste vyzkoušeli jejich účinnost na zkušebním vzorku, můžete si o něj zažádat prostřednictvím následujícího formuláře. Uveďte prosím i kontakty, aby si náš obchodní zástupce mohl ověřit váš zájem, případně aby vám mohl poskytnout odbornou konzultaci ohledně aplikace žádaného přípravku na konkrétní plodinu.

Objednávka zkušebního vzorku přípravku TS

Jméno objednavatele příp. název firmy:

Přesná doručovací adresa (včetně PSČ):

Kontakty pro ověření objednávky:

e-mail:

telefon:

Kliknutím vyberte přípravek, o který máte zájem:

Zde můžete upřesnit svůj požadavek:


VÝSLEDKY SROVNÁVACÍCH TESTŮ - ÚČINEK PŘÍPRAVKŮ TS:

V letech 2015 až 2017 byly provedeny komplexní pokusy ověřující účinky přípravků TS na různých plodinách. Výsledky jsou shrnuty v tomto dokumentu.

DOPORUČENÍ VÝROBCE:

Nepřekračujte doporučené dávkování přípravků TS. Mějte na paměti, že předávkování stimulačními látkami je pro rostlinu stejně škodlivé, jako pro člověka. Dodržujte doporučené termíny aplikace.

Všechny přípravky TS jsou vzájemně mísitelné bez problémů. Při kombinaci několika přípravků kontaktujte svého obchodního zástupce pro optimalizaci dávek. Případně navštivte webové stránky distributora.

Doporučení pro aplikaci: Přípravky aplikujeme v min. 60 l vody nebo souběžně dodávaného hnojiva na hektar. Přípravek je obvykle velmi dobře kombinovatelný s dalšími přípravky, doporučujeme však provést zkoušku s malým množstvím kombinovaných přípravků a po smísení provést aplikaci nejlépe do 10 hodin po smísení.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchých větratelných skladech odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovací teplota od 5 do 30 °C. Obaly udržujte zavřené do doby použití. Odběratel je povinen na své náklady zajistit recyklaci obalového materiálu po aplikaci přípravku. Při dodržení podmínek skladování je garantovaná doba použitelnosti přípravků TS nejméně 2 roky od data výroby.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

• Uchovávejte mimo dosah dětí.

• Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít.

• PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

• PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Obaly vypláchněte vodou a kapalinu aplikujte na ošetřovaný porost, při dodržení minimálního ředění. Zabraňte vstupu přípravku do kanalizace, vodotečí a zdrojů pitné vody. V případě jakýchkoli dotazů ohledně přípravků TS volejte tel. číslo 603 164 755.

PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA PRODEJ VÝROBCE