POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol - pomocné rostlinné přípravky
ÚVOD APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE

TS KVĚTA

pro kvetení a násadu plodů

CHARAKTERISTIKA:

TS KVĚTA je určen především pro podporu kvetení rostlin a zlepšení násady plodů. Kombinace huminových látek a aminokyselin s přítomností mořských řas a protistresových látek umožňuje kvalitní kvetení a velmi dobrou násadu plodů. Přítomnost adaptogenních látek omezuje případné negativní vlivy vnějšího prostředí.

Přípravek TS Květa je vhodný zejména pro tyto plodiny:

ječmen jarní, cukrovka, kukuřice, slunečnice, řepka, hrách, soja, mák.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.25
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.10
Aminokyseliny v % min.5
Hodnota pH7,5-9,5

TS KVĚTA dále obsahuje NPK vázané na aminokyseliny, Mo, B, výtažek z mořských řas, adaptogenní látky a látky se smáčivým a lepivým účinkem. Přípravek podporuje kvetení rostlin a násadu plodů.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

V období před květem, nebo na počátku kvetení v dávce 0,6 – 0,9 l/ha v závislosti na stavu a porostu, obvykle 0,75 l/ha.

ÚČINKY:

  • stimuluje kvetení a násadu plodů,
  • zlepšuje množství a kvalitu pylu,
  • zvyšuje HTS i za nepříznivých podmínek,
  • zlepšuje hospodaření s vodou,
  • pomáhá rostlině s adaptací na stresy a nepříznivé vnější podmínky,
  • zlepšuje využitelnost N a příjem K a P,
  • zvyšuje práh odolnosti vůči patogenům a chorobám,
  • podporuje tvorbu zásobních látek,
  • podporuje rovnoměrné kvetení a dozrávání,
  • u jarního ječmene snižuje N látky v zrně (dosahuje sladovnickou kvalitu).