POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
ÚVOD APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE

TS BOBULÍK

silný kořen je základ dobré úrody

CHARAKTERISTIKA:

TS BOBULÍK je určen především pro podporu růstu mladých rostlin polních plodin, lesních kultur a speciálních plodin. Podporuje vývoj hlavního kořene a tvorbu jemného kořenového vlášení a tím zvyšuje příjem vláhy a živin. Přípravek je určen též pro regeneraci porostů po chemickém, biologickém, nebo mechanickém poškození, regeneruje pletiva rostlin, zvyšuje výkon fotosyntézy a podporuje adaptaci na stresové podněty.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v % min.20
Spalitelné látky v sušině v % min.50
Huminové látky a jejich soli v % min.12,5
Mo v %0,75
Cu v %0,25
B v %0,2
Hodnota pH8-10

TS BOBULÍK dále obsahuje adaptogeny, směs syntetických auxinů podporující tvorbu kořenové soustavy, nasazování květů a tvorbu postranních větví, výtažek z mořských řas a látky se smáčivým účinkem.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Mladé rostliny: 0,3 – 0,6 l/ha v závislosti na hustotě porostu, obvykle 0,5 l/ha.

Regenerace po zimě: obilniny 0,25 – 0,5 l/ha, ostatní plodiny 0,35 – 0,6 l/ha.

Regenerace po poškození: ve všech fázích 0,5 – 0,75 l/ha.

ÚČINKY:

 • podporuje růst, zejména mladých rostlin,
 • podporuje růst hlavního kořene a větvení kořenové soustavy,
 • podporuje tvorbu jemného kořenového vlášení,
 • indukuje nasazování květů, pupenů a postranních větví,
 • zvyšuje odolnost proti biotickým stresům,
 • zvyšuje odolnost vůči abiotickým stresům – chladu, suchu, zasolení, zamokření,
 • regeneruje porosty po mechanickém, nebo chemickém poškození,
 • podporuje tvorbu chlorofylu,
 • zvyšuje práh tolerance k chorobám,
 • potlačuje apikální dominanci růstového vrcholu u řepky a tím podporuje větvení,
 • aplikací do obilnin na konci odnožování odstraňuje neproduktivní odnože, tím vyrovnává porost.

DODÁVÁME V BALENÍ:

Kanystr 10 litrů a 1 litr pro středně velké pěstitele.

Lahve 500ml a 200 ml pro drobné pěstitele a zahrádkáře.

Je možné objednat 50ml vzorek pro vyzkoušení přípravku.

Přípravek TS Bobulík - trisol farm Přípravek TS Bobulík - trisol farm

ÚVOD APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE