POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Výsledky pokusů s aplikací přípravků TS na ječmen jarní

Ing. Miroslava HÁJKOVÁ, TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o.

Firmy BEIDEA s.r.o. a TRISOL farm s.r.o. (dřívější název byl DURST VJV s.r.o.) se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy vyrábí a distribuuje řadu stimulátorů TS (dříve název TRISOL). V loňském vydání Kompendia jsme uvedli výsledky s našim přípravkem na ošetření osiva zatím pouze v pšenici, dnes Vám již můžeme nabídnout výsledky celé řady našich stimulátorů z ječmene jarního. Přestože v ječmeni spoléháme především na přípravky TS Osivo, TS Eva a TS Květa, do našich pokusů jsme zařadili také některé další možnosti. Jedná se převážně o foliárně aplikované přípravky, pouze TS Osivo slouží jako stimulační přídavek ke klasickým mořidlům moření osiv.

Metodika pokusu

Pro ověření účinků našich přípravků byly založeny maloparcelkové pokusy (parcely o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních) na třech pokusných lokalitách: Zkušební ústav Rýmařov, Universita Palackého v Olomouci a Ditana Velká Bystřice. Byly sledovány především výnosové (kvantitativní i kvalitativní) parametry, v Rýmařově byly provedeny také odběry rostlin na počátku vegetace.

Rýmařov – ječmen jarní, odrůda Bojos

Datum setí: 13.4.2015, výsevek: 4,5 MKS/ha, počátek vzcházení: 24. 4. 2015,
úplné vzejití: 29. 4. 2015, hodnocení odběrů:18. 5. 2015 ve fázi BBCH 21,
sklizeň: 18. 8. 2015.

Olomouc – ječmen jarní, odrůda Francin

Datum setí: 16. 4. 2015, výsevek 3,5 MKS/ha, počátek vzcházení: 26. 4. 2015,
úplné vzejití: 30. 4. 2015, sklizeň: 28. 7. 2015.

Velká Bystřice – ječmen jarní, odrůda Sebastian

Datum setí: 19. 3. 2015, výsevek 4 MKS/ha, počátek vzcházení: 7. 4. 2015,
úplné vzejití: 13. 4. 2015, slizeň: 6.8.2015.

Výsledky v tabulkách

Výsledky účinků přípravků TS firmy Trisol farm s.r.o. na ječmen jarní

Závěr

Rozdíly mezi kontrolou a ošetřenými rostlinami se na jednotlivých pokusných stanovištích sice dost liší, ale vzhledem k rozdílnosti těchto míst jsme něco takového (i po našich předchozích zkušenostech) předpokládali. Opět se potvrdil fakt, že stimulátory nejlépe působí tam, kde rostlinám něco málo chybí, tam kde sice byly dodrženy všechny technologické požadavky pro zdárné pěstování dané plodiny, ale kde lokální klimatické a také meteorologické podmínky ideální zdaleka nejsou. Proto se účinky našich přípravků každoročně nejlépe projevují v lokalitě Rýmařov. V náš prospěch hovoří ale především fakt, že i v těch nejlepších pěstebních podmínkách, jako jsou úrodné půdy Hané, naše stimulátory dobře fungují a vstupy s těmito přípravky jsou vždy pro pěstitele zajímavé a rentabilní.

Zdroj: DITANA s.r.o. – ing. Alena Bezdíčková, Ph.D., ZS Rýmařov – p. Jana Konvalinková, UP Olomouc – ing. Radoslav Koprna, Ph.D., ostatní k dispozici u autora. Práce vznikla mimo jiné za podpory Inovačních voucherů Moravskoslezského a Olomouckého kraje s názvem „Ověření stimulace růstu a výnosu plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu“.

Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Kontakt:

Ing. Miroslava Hájková, tel.: 777 901 226, e-mail: miruska.hajkova@seznam.cz