POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Přípravek TS Osivo v ozimých a jarních obilninách

Od konce roku 2014 jsou zpět na trhu přípravky s názvem TS (dříve Trisol), které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a DURST VJV s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy. Výzkum a vývoj našich přípravků stále pokračuje a výsledkem našeho snažení je celá řada stimulátorů TS. Mezi nimi dominantní postavení má nepochybně přípravek TS OSIVO.

Přípravek TS Osivo je určen zejména pro ošetření obilnin

Přípravek TS Osivo se přidává při moření osiva v dávce 0,5 l/tunu. Jedná se o stimulátor, který dopomáhá k lepšímu klíčení a vcházení semen, výsledkem je vyrovnanější porost s mohutnější kořenovou soustavou s vyšším obsahem sušiny. Pro ověření účinků tohoto přípravku byly založeny maloparcelkové pokusy na pšenici ozimé v zemědělských zkušebních ústavech v Rýmařově a Kujavách. Další pokusy na jarním ječmeni jsou plánovány ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na pokusné stanici v Červeném Újezdě a také na pokusných plochách University Palackého v Olomouci.

Metodika pokusu

Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních. Na obou pokusných stanovištích byly provedeny odběry rostlin na podzim, byly provedeny také na jaře a parcely jsou také výnosově vyhodnoceny:

Rýmařov - pšenice ozimá odrůda Magister

Datum setí: 18.9.2014, počátek vzcházení: 29. 9. 2014, úplné vzejití: 1. 10. 2014

Hodnocení odběrů - 16. 11. 2013 ve fázi BBCH 18

Kujavy – pšenice ozimá odrůda Arkeos

Datum setí: 7.10.2014 Počátek vzcházení: 15. 10. 2014 Úplné vzejití: 17.10.2014

Hodnocení odběrů – 20. 11. 2014 ve fázi BBCH 13-21

Výsledky:

Hodnocení a závěr:

Subjektivní pozorování pokusníka v Rýmařově: Při odběrech rostlin šly mořené rostliny hůře z půdy, jelikož byly lépe zakořeněny. U neošetřené kontroly šly rostliny při odběrech vytáhnout i bez pomoci nářadí k „vypichování“. Rozdíl mezi kontrolou a rostlinami ošetřenými před setím přípravkem TS Osivo byl na obou pokusných stanovištích patrný na první pohled, odběry a následná hodnocení pak toto tvrzení neomylně potvrdily. Jsem si vědoma, že výsledky na ozimé pšenici zcela neodpovídají tématu tohoto kompendia, ale pevně doufám, že budeme brzy moci uvést také první výsledky v jarním ječmeni, které budou neméně úspěšné a budou s výsledky v pšenici korespondovat.

Zdroj:

ZZS Rýmařov – p. J. Konvalinková, ZZS Kujavy – ing. J. Šafář, ostatní k dispozici u autora.

Kontakt:

Ing. Miroslava Hájková,

tel.: 777 901 226, mail: miruska.hajkova@seznam.cz

Odkaz k tématu:

TS Osivo zvyšuje výnosy