POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Výsledky pokusů s přípravky TS z let 2015/16 a 2016/17

Ing. Eva Plachká, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Opava; Ing. Miroslava Hájková, TRISOL farm s.r.o.; Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Špíšek, Univerzita Palackého v Olomouci – CRH, Oddělení chemické biologie a genetiky.

Domácí firma TRISOL farm s.r.o., která sídlí blízko Opavy v Bolaticích, spolupracuje již dlouhodobě s několika renomovanými pracovišti u nás i v blízkém zahraničí. Jedná se především o Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU), Universitu Palackého v Olomouci (UPO), UniwersytetPrzyrodniczy Wróclaw, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (OSEVA VaV), provozovna Opava a zkušební stanice Rýmařov a Kujavy. Na jejich zkušebních políčkách jsou zakládány a vyhodnocovány orientační maloparcelkové pokusy, na nichž je testována řada TS - přípravků se stimulačními účinky (www.trisol.farm). Prezentované výsledky jsou z pracovišť ČZU - Červený Újezd, UPO - Olomouc a OSEVA VaV - Kylešovice.

Přípravky se stimulačními účinky:

TS OSIVO

Přípravek je určen především pro aplikaci na osivo formou společné aplikace s mořidlem nebo samostatného ošetření osiva. Přítomnost aminokyselin, huminových látek a ostatních složek dodává klíčícím rostlinám energii, potřebnou pro počáteční růst a pomáhá doplnit základní stavební látky.

TS IMPULS

Přípravek je určen především pro podporu růstu mladých rostlin, podporuje vývoj hlavního kořene a tvorbu jemného kořenového vlášení a tím zvyšuje příjem vláhy a živin, regeneruje pletiva rostlin, zvyšuje výkon fotosyntézy a podporuje adaptaci na stresové podněty.

V následujících tabulkách je uvedeno především výnosové a ekonomické zhodnocení ověřování stimulátorů TS Osivo a TS Impuls v řepce olejce ozimé v letech 2015 až 2016. V ekonomickém zhodnocení bylo kalkulováno s cenou 10.000,00 Kč za 1 t sklizené řepky.

Tabulka 1: Charakteristika lokalit ověřování přípravků TS

LokalitaVýrobní typPůdní typPůdní druhPrůměrná roční teplota (° C)Roční úhrn srážek (mm)
ČZU Červený ÚjezdřepařskýStředně těžká ilimerizovaná hnědozem hlinitá6,9549
UPO OlomoucřepařskýLuvizemní hnědozemhlinitá8,75570
OSEVA VaV KylešoviceřepařskýGlejové půdyhlinitá8,2593

Tabulka 2: Stanovení vlivu ošetření osiva na vegetativní orgány řepky, výnos a ekonomické parametry, TS Osivo, lokalita Opava, termín setí 25. 8. 2016

Datum hodnoceníParametr hodnoceníkontrolaTS Osivo v % ke kontrole
01.11.2016šířka koř. krčku100%104,17
05.04.2017šířka koř. krčku100%105,39
01.11.2016kořen čerstvá hmota100%104,84
05.04.2017kořen čerstvá hmota100%125,28
03.11.2016kořen sušina100%101,68
01.11.2016nadzemní100%103,61
05.04.2017nadzemní100%134,71
01.11.2016délka kořene100%98,01
05.04.2017délka kořene100%99,44
31.07.2017výnos3,81 t/ha4,08 t/ha
31.07.2017výnos100%106,86
14.08.2017HTS100%101,62

Tabulka 3: Vliv ošetření osiva TS Osivo na ekonomické parametry, Opava 2016 / 17

VariantyVýnos v Kč/haNárůst v Kč/ha*
kontrola38.100,-
TS Osivo40.800,-2.650,-

*Cena ošetření 1 t osiva přípravkem TS Osivo při dávce 2,5 l je2250,0 Kč. Při výsevku 3,5 kg/1 ha to je 7,87 Kč. Náklady jsou tudíž zanedbatelné.

Tabulka 4: Výnos a ekonomické zhodnocení, lokality Červený Újezd, Olomouc 2015 / 16

VariantaVýnosEkonomické zhodnocení
t/ha%v Kč/haNárůst v Kč/ha*
Červený Újezd:
kontrola4,6610046.600,-
TS Impuls4,7310247.730,-680,-
UP Olomouc:
kontrola4,33510043.350,-
TS Impuls4,629106,846.290,-2.330,-

* Nárůst po odečtení ceny přípravku na 1 ha, při ceně 10.000,00 Kč/1t sklizně.

Tabulka 5: Výnos a ekonomické zhodnocení, lokalita Červený Újezd 2016 / 17

VariantaDávkaVýnosNáklady na ošetření (Kč)Výnos (Kč/1ha)Nárůst** (Kč/1 ha)
(l/ha)t/ha%
1Kontrola4,87100048.700,--
2TS Impuls - podzim*0,55,05103,7450,0050.502,-1.352,-
3TS Impuls – podzim*
TS Květa - butonizace
0,5
0,75
5,10104,7900,0050.999,- 1.399,-
4TS Eva – regenerace
TS Květa - butonizace
0,5
0,75
5,12105,1900,0051.198,- 1.598,-

*6 pravých listů

**Nárůst po odečtení ceny přípravku na 1 ha, při ceně 10.000,00 Kč/1t sklizně.

Závěr:

V průběhu obou pěstitelských sezón byl na všech třech pokusných lokalitách zaznamenán pozitivní vliv přípravků TS Osivo a TS Impuls na výnos řepky ozimé. Ve srovnání s neošetřenou kontrolou byl nárůst výnosu od 2 % až do necelých 7 %. Ekonomické zhodnocení po odečtení nákladů na pořízení přípravků TS ukazovalo při ceně 10000,00 Kč/1 t osiva řepky nárůst tržeb od 680,- Kč do 2.650,- Kč/ha. Aplikace testovaných přípravků se tudíž jeví jako velice zajímavá.

Dedikace: prezentované výsledky byly získány za podpory projektu MPO č. CZ.01.1.02/ 0.0/0.0/15_013/0004747.